Pierwsza lekcja rozpoczynająca cykl zajęć jest bezpłatna dla wszystkich uczestników.
Jeżeli zapisują się Państwo do grupy zajęciowej, która już odbyła swoje pierwsze zajęcia, wówczas pierwsza lekcja, na której pojawi się nowy uczestnik jest dla niego darmowa.

Uczestnicy otrzymują wydrukowane projekty na następnej najbliższej lekcji.

Regulamin zajęć widoczny jest w momencie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach poprzez formularz zgłoszeniowy widoczny na podstronie „Zapisz się na zajęcia”, a także jest on wysyłany do Państwa drogą mailową po drugich zajęciach, w których uczestniczyło dziecko.

Na zajęcia można zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy widoczny na podstronie „Zapisz się na zajęcia” lub
wysyłając zapytanie na adres mailowy: lodz@edu3dkacja.pl

Płatności za zajęcia można dokonać poprzez platformę ActiveNow, zaproszenie do platformy otrzymują Państwo na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 
Na tan adres mailowy wysyłany zostaje także link z platformy ActiveNow, przekierowujący bezpośrednio do płatności za zajęcia.

Wszystkie nieobecności można odrobić, terminy oraz lokalizacje zajęć z odrabiania sukcesywnie pojawiają się w zakładce „Wydarzenia” na platformie ActiveNow.
Aby odrobić nieobecność należy wybrać dogodny dla Państwa termin z podanych i zapisać się.
Nieobecności nie wpływają na miesięczne płatności za zajęcia.